ATTIJARI LEASING

Assemblée générale

  • 03/06/2016 -ATTIJARI LEASING - information post AGO du 31/05/2016     

  • 17/05/2016 -ATTIJARI LEASING - Assemblée générale ordinaire du 31/05/2016     

  • 27/05/2015 -ATTIJARI LEASING - information post AGO du 26/05/2015     

  • 12/05/2015 -ATTIJARI LEASING - Assemblée générale ordinaire du 26/05/2015     

  • 20/06/2014 -ATTIJARI LEASING - information post AGO du 27/05/2014     

  • 29/05/2014 -ATTIJARI LEASING - information post AGO du 27/05/2014     

  • 05/05/2014 -ATTIJARI LEASING - Assemblée générale ordinaire du 27/05/2014     

  • 03/07/2013 -ATTIJARI LEASING - Assemblée générale ordinaire & extraordinaire du 03/07/2013     

  • 12/06/2013 -ATTIJARI LEASING - Assemblée générale ordinaire & extraordinaire du 12/06/2013     

  • 13/06/2012 -ATTIJARI LEASING - Assemblée générale ordinaire & extraordinaire du 13/06/2012     

Pages

Feedback