الاسم: 

سنيماد

تاريخ التأسيس: 

1998

الشكل القانوني: 

شركة خفية الإسم

السجل التجاري: 

B149791998

Siège Social: 

Route de Gremda km 10,5 BP 68 Marquez Sahnoun 3012 Sfax – Tunisie

Email: 

info@sanimed.com.tn

الهاتف: 

+ 216 74 658 777

فاكس: 

+ 216 74 658 822

Stock Guide: 

Objet Social: 

La conception, la fabrication et la commercialisation des articles sanitaires en porcelaine vitrifiée et grès fin pour les salles de bain et cuisine.
Feedback